Bodemonderzoek

Al sinds de oprichting van Van Vleuten Consult bv voeren wij bodemonderzoeken uit voor particulieren, bedrijven en overheden. Onderzoeken mogen uitsluitend worden uitgevoerd door adviesbureaus en veldwerkers die bij AgentschapNL geregistreerd staan. Van Vleuten Consult bv staat geregistreerd voor het uitvoeren van bodemonderzoeken overeenkomstig de BRL SIKB 2000 en de bijbehorende protocollen 2001 (grondboringen), 2002 (nemen grondwatermonsters) en 2018 (onderzoek asbest-in-bodem).

Ieder onderzoek moet worden voorafgegaan door een verplicht vooronderzoek conform de norm NEN 5725 op basis waarvan de te volgen onderzoeksstrategie wordt bepaald. De werkwijze en onderzoeksinspanning voor de diverse onderzoeksstrategieën staan voor bodemonderzoeken beschreven in de NEN 5740 en voor asbest-in-bodemonderzoeken in de NEN 5707. Op basis van de vastgestelde onderzoeksstrategie wordt een boorplan opgesteld, waarna de veldwerkzaamheden worden uitgevoerd door de gecertificeerde monsternemers van Van Vleuten Consult bv.
Voor het laten analyseren van de grond- en grondwatermonsters, werkt Van Vleuten Consult samen met een door de ‘Raad voor Accreditatie’ geaccrediteerd testlaboratorium. De resultaten van het uitgevoerde onderzoek worden verwerkt in een overzichtelijke rapportage, waarin tevens conclusies en aanbevelingen staan. Wanneer sprake is van matige tot sterke verontreinigingen, dient een nader onderzoek (conform NTA 5755) te worden uitgevoerd, om de aard en omvang van de verontreiniging vast te stellen. Aan de hand hiervan kan worden bepaald of het nodig is de verontreiniging te saneren.
Vraag een offerte
Wease.nl Websitebouwers
2015. Alle rechten voorbehouden.