Waterbodemonderzoek

In het kader van het onderhoud aan watergangen worden meestal baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden dient de kwaliteit van de sliblaag (bagger) en/of waterbodem te worden bepaald. Van Vleuten Consult bv is gecertificeerd volgens VKB-protocol 2003 voor het uitvoeren van veldwerk bij milieuhygiƫnisch waterbodemonderzoek, in het kader van de BRL SIKB 2000. Het waterbodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5717, de norm voor het uitvoeren van vooronderzoek bij waterbodemonderzoek, en de NEN 5720, de norm voor opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend waterbodemonderzoek en de werkwijze voor het bepalen van de milieuhygiƫnische kwaliteit van de waterbodem en baggerspecie.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De hoeveelheidbepaling van de in de watergangen aanwezige slib (baggerspecie) wordt uitgevoerd aan de hand van dwarsprofielen die door middel van een GPS meetsysteem worden ingemeten. Van Vleuten Consult bv beschikt over allerlei materieel voor het uitvoeren van waterbodemonderzoek, zoals diverse soorten monsternemingsapparatuur, maar ook twee boten voor het uitvoeren van monsterneming en het verrichten van metingen.

 
 
 
 
 
 
Vraag een offerte

Wease.nl Websitebouwers
2015. Alle rechten voorbehouden.