Partijkeuringen

Iedereen die grond of bouwstoffen wil vervoeren en/ of toepassen in een ‘werk’, krijgt te maken met het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Onder een ‘werk’ wordt verstaan, grondwerken, waterbouwkundige werken, wegenbouwkundige werken en bouwwerken. Het doel van het Besluit bodemkwaliteit is het mogelijk maken dat grond en bouwstoffen worden hergebruikt. Hiermee wordt immers bijgedragen aan een duurzaam bodembeheer, wat onderdeel uitmaakt van het nationale bodembeleid. Aan de andere kant ziet het Besluit bodemkwaliteit er ook op toe dat de bodem niet verontreinigd raakt door de toepassing van deze grond en bouwstoffen. Om dit te garanderen moeten partijen grond en bouwstoffen die vervoerd worden en/of in een werk worden toegepast, voorzien zijn van een kwaliteitsverklaring.

Voor het verkrijgen van een dergelijke kwaliteitsverklaring dient een onderzoek te worden uitgevoerd dat voldoet aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit en de bijbehorende Regeling bodemkwaliteit. Van Vleuten Consult bv is gecertificeerd voor het uitvoeren van een dergelijk onderzoek, ook wel partijkeuring genoemd. De resultaten van een partijkeuring worden getoetst aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit, op basis waarvan de onderzochte partij kan worden ingedeeld in een kwaliteitsklasse. Hierbij worden onderscheiden, ‘achtergrondwaarde’, klasse ‘wonen’, klasse ‘industrie’ of ‘niet toepasbaar’. Van Vleuten Consult bv is gecertificeerd conform de BRL SIKB 1000 en de bijbehorende protocollen 1001 en 1002. Dit betekent dat volgende partijkeuringen kunnen worden uitgevoerd:
Protocol 1001: Partijkeuringen grond (in depot en in-situ): bijvoorbeeld zand, klei, leem
Protocol 1002: Partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen (statische partijen): bijvoorbeeld grind, granulaat
Vraag een offerte
Wease.nl Websitebouwers
2015. Alle rechten voorbehouden.