Verhardingsonderzoek

Asfaltbeton is een veelgebruikt verhardingsmateriaal. Tijdens onderhouds- en reconstructiewerkzaamheden komt asfalt(granulaat) vrij, dat volgens het Besluit bodemkwaliteit dient te worden verwerkt. In het verleden zijn in asfaltconstructies regelmatig teerproducten toegepast. Als vrijkomend asfalt een gehalte van meer de 75 mg/kgds PAK-totaal bevat, wordt het asfalt als teerhoudend beschouwd. Teerhoudend asfaltgranulaat mag sinds 2001 niet meer worden toegepast en bovendien mag het volgens het Besluit bodemkwaliteit ook niet worden hergebruikt. Niet-teerhoudend asfalt kan op diverse manieren worden hergebruikt.
Om teerhoudend asfalt zo goed mogelijk te kunnen scheiden van niet-teerhoudend asfalt dienen asfaltverhardingen zorgvuldig te worden onderzocht. Van Vleuten Consult bv voert deze asfaltonderzoeken uit conform CROW-publicatie 210 ‘Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt’, de Nederlandse standaard voor het uitvoeren van asfaltonderzoek. Inmiddels heeft Van Vleuten Consult al meer dan 10 jaar ervaring het uitvoeren van (asfalt)verhardingsonderzoeken.

Van Vleuten Consult bv beschikt over twee boorwagens waarmee kernboringen kunnen worden verricht in asfalt- en betonverhardingen. Daarnaast beschikt Van Vleuten Consult bv over een eigen materiaallaboratorium, waar asfaltmonsters worden voorbehandeld en samengesteld. De noodzakelijke analysewerkzaamheden (bepaling asfaltsoorten en laagdikten, onderzoek met PAK-detector en de bepaling van het gehalte PAK-totaal) worden uitbesteed aan een door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd testlaboratorium.
Vraag een offerte
Wease.nl Websitebouwers
2015. Alle rechten voorbehouden.