Subsidieregeling bij het verwijderen van asbestdaken

Subsidieregeling bij het verwijderen van asbestdaken

Indien u uw asbesthoudend golfplaten dak wilt laten verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf vóór 31 december 2019, en het dak heeft een groter oppervlak dan 35 m² dan heeft u recht op subsidie van € 4,50 per vierkante meter met een maximum van € 25.000,-. Deze subsidie kan pas aangevraagd worden na het verwijderen van het dak, maar binnen 6 maanden na de voltooiingsdatum van de werkzaamheden. Om het asbestdak […]