Subsidieregeling bij het verwijderen van asbestdaken

Subsidieregeling bij het verwijderen van asbestdaken

Indien u uw asbesthoudend golfplaten dak wilt laten verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf vóór 31 december 2019, en het dak heeft een groter oppervlak dan 35 m² dan heeft u recht op subsidie van € 4,50 per vierkante meter met een maximum van € 25.000,-. Deze subsidie kan pas aangevraagd worden na het verwijderen van het dak, maar binnen 6 maanden na de voltooiingsdatum van de werkzaamheden. Om het asbestdak […]

Van Vleuten Consult bv ondersteunt calamiteitendienst Brandweer Brabant Noord

Van Vleuten Consult bv ondersteunt calamiteitendienst Brandweer Brabant Noord

Indien in een bouwwerk asbesthoudende materialen zijn verwerkt, kunnen deze bij brand worden beschadigd waardoor asbestvezels vrij kunnen komen. Dit kan leiden tot risicovolle situaties. Brandweer Brabant Noord heeft Van Vleuten Consult bv opdracht gegeven om bij brand vast te stellen of in het betreffende bouwwerk asbesthoudende materialen zijn verwerkt waardoor risicovolle situaties zijn of kunnen ontstaan. Na een melding van Brandweer Brabant Noord wordt de locatie door Van Vleuten […]

Is bezemschoon wel bezemschoon?

Nieuwe calamiteit op de werkvloer.

Nieuw filmpje asbestinventarisatie

Voor onze dienst asbestinventarisatie is een video gemonteerd zodat u kunt zien hoe van Vleuten Consult bv deze dienst uitvoert en om te laten zien dat professionaliteit en veiligheid bij ons erg belangrijk wordt geacht.