Van Vleuten Consult bv ondersteunt calamiteitendienst Brandweer Brabant Noord

Van Vleuten Consult bv ondersteunt calamiteitendienst Brandweer Brabant Noord

Indien in een bouwwerk asbesthoudende materialen zijn verwerkt, kunnen deze bij brand worden beschadigd waardoor asbestvezels vrij kunnen komen. Dit kan leiden tot risicovolle situaties. Brandweer Brabant Noord heeft Van Vleuten Consult bv opdracht gegeven om bij brand vast te stellen of in het betreffende bouwwerk asbesthoudende materialen zijn verwerkt waardoor risicovolle situaties zijn of kunnen ontstaan. Na een melding van Brandweer Brabant Noord wordt de locatie door Van Vleuten Consult bv met spoed bezocht waarna middels stereomicroscopie op locatie indicatief kan worden bepaald of de verdachte materialen asbestvezels bevatten zodat daar naar gehandeld kan worden.

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts