Asbestinventarisatie van het voormalig complex van De Heus

Asbestinventarisatie van het voormalig complex van De Heus

Voor een van onze opdrachtgevers is Van Vleuten Consult bv gestart met het inventariseren van het complex van De Heus in ’s-Hertogenbosch op de aanwezigheid van asbest. Alle bouwwerken op het terrein worden door onze gecertificeerde DIA’s (SC-560) en Asbestdeskundigen (SC-570) geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. De bevindingen worden gerapporteerd conform SC-540. Met de rapportages kan het aangetroffen asbest worden gesaneerd.

Van Vleuten Consult bv ondersteunt calamiteitendienst Brandweer Brabant Noord

Van Vleuten Consult bv ondersteunt calamiteitendienst Brandweer Brabant Noord

Indien in een bouwwerk asbesthoudende materialen zijn verwerkt, kunnen deze bij brand worden beschadigd waardoor asbestvezels vrij kunnen komen. Dit kan leiden tot risicovolle situaties. Brandweer Brabant Noord heeft Van Vleuten Consult bv opdracht gegeven om bij brand vast te stellen of in het betreffende bouwwerk asbesthoudende materialen zijn verwerkt waardoor risicovolle situaties zijn of kunnen ontstaan. Na een melding van Brandweer Brabant Noord wordt de locatie door Van Vleuten […]